Værdier

I Forglemmigej er omsorgen for det enkelte barn det bærende element. Vi gør meget ud af at være nærværende og at barnet kan mærke den voksne og at denne ser og lytter til barnet og dets behov. Vi viser det enkelte barn respekt og ansporer barnet til at tage ansvar for sig selv og andre. Vi giver barnet medindflydelse på deres hverdag med udgangspunkt i barnets udviklingsniveau. Vi gør meget ud af at forstå barnets motiv bag handlingen. På den måde ser vi barnet og ikke blot handlingen. Vi er i mødet med barnet bevidste om at give os god tid til at lytte og prøve at forstå barnets behov, ønsker eller handlinger. Vi taler med barnet og ikke til barnet.

Vi laver dels aldersopdelte og dels alders spredte aktiviteter for at kunne imødekomme barnets udvikling. Vi motiverer barnet til at kunne selv og have det sjovt med det, fx at tage tøj på.

Vi tilbyder et alsidigt udbud af aktiviteter, som giver børnene en høj grad af udviklingsmuligheder. Det bærende for os er at tilbyde børnene nye oplevelser, ny viden, nye muligheder og dermed udvide deres perspektiver på omverdenen.

I Forglemmigej prioriterer vi at have tid til at tale med både forældre og børn. Forældrene skal vide, at der kan tales om tingene og de skal opleve, at personalet er tilgængeligt. Forældrenes engagement i Forglemmigej er vigtigt i barnets udvikling og derfor er vi bevidste om at dele gode og mindre gode oplevelser med forældrene. Denne åbenhed skaber de bedste udviklingsbetingelser for deres børn og indgyder tillid og tryghed.