Bestyrelse

Bestyrelsen i Børnehaven Forglemmigej består af 5 medlemmer:

1 forkvinde: Ejeren af børnehaven

2 forældrerepræsentanter, hvoraf den ene fungerer som kasserer

1 medarbejder

1 udefrakommende

Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt ind i en to-årig periode, med undtagelse af forkvinden.

Bestyrelsen er ansvarlig for børnehavens økonomi og overordnede drift. Ligeledes er en repræsentant for bestyrelsen med i ansættelsesudvalget.

Bestyrelsen mødes to gange årligt. Der udover kan forkvinden indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Børnehaven har tilknyttet et Æresmedlem, som kan deltage i bestyrelsesmøder efter behov.