Bestyrelse

Bestyrelsen i Forglemmigej består af 5 medlemmer:

1 forkvinde: Ejeren af børnehaven

1 til 2 forældrerepræsentanter, alt efter tilslutning

1 medarbejder ( Pædagogiskleder )

2 udefrakommende, hvoraf den ene fungerer som kasserer.

Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt ind i en to-årig periode, med undtagelse af forkvinden.

Bestyrelsen er ansvarlig for børnehavens økonomi og overordnede drift. Ligeledes er en repræsentant for bestyrelsen med i ansættelsesudvalget.

Bestyrelsen mødes en gange årligt. Der udover kan forkvinden indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder.