Læringssyn

I Forglemmigej ved vi at forudsætningen for at børn kan udvikle sig, lege og lære, er at de er trygge. Det er vores ultimative udgangspunkt i vores tilgang til læring i hele institutionen, og det udgangspunkt er stærkt underbygget er tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

Vi ved, at der altid skal være en voksen tilgængelig, så børn kan få omsorg, trøst og støtte, når de har brug for det. Har børn en bevidsthed om de voksnes nærvær, tilgængelighed og omsorg, vil dette plante sig i dem som en fundamental tryghed.

SÅ er børnene klar til at gå ud i verden og lære af – og i den! Og heri ligger endnu et nøgleord for tilgangen til læring i Forglemmigej. Vi arbejder nemlig med tre overordnede tilgange til at suge læring til os (og når vi siger ‘os’, er det børn og personale i forening):

  • Vi lærer i livet
  • Vi lærer om livet
  • Vi lærer af livet

Ingen af de tre kan erstatte de andre. Derfor har vi fokus på alle tre elementer, når vi er sammen med børnene i Forglemmigej.

Læring foregår i børnehøjde hos os. Vi arbejder ud fra præmissen om at der er læring i alting. Børn og voksne indgår hos os i meningsfulde og trygge relationer til hinanden, og vi undersøger – og oplever verden sammen.

Vi har god tid – og hænder nok. Altid.

Det betyder også at vi har friheden til – og muligheden for at gå med på barnets initiativer, når den naturlige nysgerrighed, der er i ethvert barn, aktiveres udfolder sig. Børn er drevet mod læring – ganske af dem selv. Vores opgave er at skabe rammerne og relationerne, hvor læring er mulig. Og den opgave tager vi meget seriøst.

Vi understøtter vores børns naturlige drive mod læring, og fordyber os sammen med dem. Vi har fokus på at sikre en balance mellem læring i situationer, personalet faciliterer (fx arrangerede lege, aktiviteter, udflugter etc) og den uvurderlige læring, der har til huse i barnets frie leg.

Vi arbejder ud fra pædagogisk funderede læreplaner, som alle andre institutioner. Hos os sker læring i det individuelle barns tempo, og ethvert barn mødes der, hvor det er.

Sprogvurdering og sproglig opmærksomhed

Kulturmøde

Vi ønsker at give børnene en bred forståelse for kultur, og adopterer derfor forskellige traditioner fra hele verden ind i vores dagligdag. Det er vigtigt for os at vi lærer at favne bredt, og acceptere forskelligheder. Traditionerne vi vælger ud, formidler vi legende og er håndgribeligt for børn.

Du kan læse vores selvevaluering neden for.