Børnesyn

I Forglemmigej er børnesynet at børn er ligeværdige med voksne. Forglemmigej er bygget på en kerneværdi om at inkludere børn på ligeværdig vis i dagligdagen.

Et barn er et værdigt og værdifuldt menneske, fuldstændigt ligesom en voksen. Derfor har et barn ligeså meget ret til at blive hørt, set og mødt, som en voksen.

I praksis udfolder det i Forglemmigej sig ved at børnene bliver hørt, når der træffes beslutninger. De bliver set, når de har brug for det – og på egne præmisser. De bliver mødt der, hvor de er – hver især.

At opfylde basale behov som mad, søvn og toiletbesøg

Børnene spiser, når de er sultne, hver især. Vi ved nemlig at det er godt for barnets kropsbevidsthed, forhold til mad – og forhold til sig selv at få lov til at spise, når barnet mærker, det er sultent.

Det samme gør sig gældende, ved behov for lur eller bare et hvil. Søvn og hvil er vigtige for børns hjerne og regulering af deres nervesystem. Der ud over mener vi i Forglemmigej at det er en menneskeret at få et hvil, hvis man har brug for det – særligt, når man er et barn. Hvad angår toiletbesøg, følger vi barnet. Vi støtter naturligvis op om at vedligeholde renlighed hos barnet. Det gør vi, ved at observere barnets kropslige adfærd og vaner omkring toiletbesøg. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, og har ikke særlige regler om tidspunkter for toiletbesøg.

Vi har en max kapacitet på 30 børn, netop for at sikre at denne tilgang til børn kan føres ud i livet. Vi vil en dagligdag i forglemmigej, hvor børnene inkluderes og høres.

En ligeværdig tilgang til børn er fuldt ud mulig, samtidigt med at pædagogerne tager ansvar for relationerne og dagligdagen. Børnesynet i Forglemmigej udfolder sig således i dagligdagen gennem en pædagogisk præmis om at en relation godt kan være ligeværdig, selvom parterne ikke er ligestillede.