Velkommen til den integrerede institution Forglemmigej!

Vi er en lille integreret institution med vuggestue og børnehave normeret til 30 børn, i naturskønne områder i Svenstrup.
I Forglemmigej er der altid en tilgængelig voksen med varme hænder og omsorg til alle. Året rundt – døgnet rundt – også i ydretimerne – også ved sygdom.

Forglemmigej er sat i verden for børnenes skyld, og derfor foregår vores hverdag på børnenes præmisser.

Vi hviler, når vi er trætte. Leger, når vi har lyst.Det er forventeligt at forskellige behov opstår på forskellige tidspunkter, i en stor børneflok. Det er derfor, vi i Forglemmigej har sat minimumsnormeringen, som vi har; så vi kan være sikre på, at det ikke bliver børnenes opgave at behovsudsætte over evne.

Fra en af vores mange ture i skoven lige bag ved Forglemmigej. På billedet har børnene en samtale med en forælder, der tilbringer dagen i Forglemmigej. Forældre, bedsteforældre og øvrige tilknytningspersoner til barnet er altid velkomne i Forglemmigej.

Forglemmigej er oprettet for at kunne tilbyde forældre og børn et varmt og kærligt sted, der kan være det næstbedste, efter at være sammen med mor og far.

Det pædagogiske arbejde i Forglemmigej sker ud fra en bevidsthed om, at børns udvikling og læring først kan ske, når deres behov for tryghed og omsorg er mødt.

Tryghed og omsorg møder hvert barn i vores institution, når de har brug for det. Hos Forglemmigej har personalet fokus på at danne trygge, omsorgsfulde og nærværende relationer til børnene. Relationer, der er trygge at være i. Velkendte rammer og ansigter. De samme favne, der trøster, byder velkommen og siger ‘Vi ses i morgen, min ven’.

Det er en integreret del af vores pædagogiske praksis at personalet har ansvaret for at etablere – og vedligeholde trygge relationer til hvert enkelt barn i børnehaven.

Du er velkommen til at bladre lidt rundt her på siden. Du kan blandt andet læse mere om vores værdier, opstartspolitik, børne– og læringssyn og læse om vores dagligdag.

Kh

Alle os i Forglemmigej